sph-pensioenregeling-voor-huisartsen

Pensioenregeling huisartsen 2.0

De laatste jaren kon de ambitie van het jaarlijks verhogen van de pensioenen niet meer worden gerealiseerd. Het zag er ook naar uit dat dit de komende jaren niet meer zou lukken. Daarnaast bleef ook het aandeel vrouwelijke huisartsen, parttimers en waarnemers binnen het deelnemersbestand groeien, waardoor er steeds meer huisartsen waren die geen fiscaal maximaal pensioen konden opbouwen. Vandaar dat SPH de pensioenregeling voor huisartsen moest aanpassen. Dit heeft natuurlijk voor u als deelnemer ook enkele gevolgen.

Uw persoonlijke pensioenkapitaal

De nieuwe pensioenregeling (pensioenregeling 2.0) wordt een premieovereenkomst waarbij geen afspraken worden gemaakt over de hoogte van uw latere pensioen, maar alleen over de hoogte van de premie die u tot aan uw pensioen betaald. Deze premie wordt na de risicopremies en aftrekposten toegevoegd aan uw persoonlijke pensioenkapitaal. Wat u tot nu toe aan pensioen heeft opgebouwd in de huidige regeling blijft gewoon in stand.

Beleggen voor een goed rendement

Uw persoonlijke pensioenkapitaal zal worden belegd met de intentie om een zo goed mogelijk rendement te realiseren. Uiterlijk bij uw pensionering wordt het voor u opgebouwde pensioenkapitaal aangewend voor de aankoop van een levenslang pensioen. Uw pensioenkapitaal zal meebewegen met de financiële markten en blijft de waarde dus voortdurend veranderen. Hoe hoog uw pensioen uiteindelijk wordt kan dus pas worden bepaald op het moment van uw pensionering. De SPH zal wel proberen elk jaar een indicatie te geven.

Keuzemogelijkheden bij pensionering

U kunt nog steeds kiezen wanneer u met pensioen gaat en of u gedeeltelijk of volledig met pensioen gaat. Ook kunt u partnerpensioen omzetten in een hoger pensioen voor uzelf, of voor uzelf omzetten in een pensioen meer voor u partner. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een hoog-laagpensioen, dat lijkt op de huidige conversiemogelijkheid. Ook krijgt u er een nieuwe keuzemogelijkheid bij: u kunt straks kiezen tussen een stabiel en variabel pensioen.

Bent u gedeeltelijk met pensioen? De nieuwe regeling en de keuzemogelijkheden die hierbij horen gelden alleen voor het deel van uw pensioen dat na 2021 ingaat. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor het deel van uw pensioen dat al is ingegaan.

Nabestaandenpensioen

Er is nog steeds een pensioenregeling voor uw partner en kinderen als u overlijdt. En de SPH zal ook de betalingen van uw pensioenpremie overnemen in het geval dat u arbeidsongeschikt wordt.

Heeft u vragen of advies nodig?

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) de Pensioenregeling 2.0 van SPH? Raadpleeg dan de website van SPH of neem contact op met ons.

Even kennismaken?

Zoek je een specialist in de zorg en boekhouden? Bel ons op telefoonnummer 085 8000 443 of stuur ons een e-mail naar info@zofi.nl. Dan nemen we snel contact met je op.

Of maak direct een afspraak door hier te klikken

Wil je een vrijblijvend advies?

Dan kun je contact opnemen met onze zorgfinancial: