zorg zzp

Functiebeschrijving hidha in de maak

Een groot gedeelte van de huisartsen in dienst bij de huisarts (hidha),  heeft geen patiënten op naam ingeschreven. Daardoor doen huisartsen naast de cliëntgebonden taken vanuit de hidha-functie ook andere werkzaamheden, zoals opleiden, praktijkaccreditatie en management. Dit blijkt uit een vragenlijst die LAD-/LHV-werkgroep afgelopen voorjaar heeft voorgeschoven bij de huisartsen in dienst bij de huisarts (hidha).

Andere uitkomsten van de vragenlijst:

  • Respondenten werken gemiddeld 29 uur per week als huisarts, waarvan 25 uur per week als hidha.
  • Apotheekhoudend wordt nu niet genoemd in de functieomschrijving, maar geeft wel extra werkzaamheden.
  • Het huidige cao van Hidha geeft onvoldoende ruimte voor doorgroei naar senioriteit en extra competenties.

Nieuwe functiebeschrijving (hidha) huisartsen in dienst bij de huisarts

In het cao van hidha, is afgesproken dat de werkgroep een actuele functiebeschrijving en functiewaardering gaat verzinnen voor de hidha. Op basis van de uitkomsten van de enquête die de werkgroep voor had gelegd bij de huisartsen die onder de hidha vallen, vraagt de werkgroep FWG een functiebeschrijving op te stellen en daarnaast de niet direct gebonden cliënt taken te beschrijven.

Het vervolg traject functiebeschrijving hidha

Op 13 januari, 17 februari en op 3 maart 2021 zijn er bijeenkomsten gehouden door de werkgroep, waarbij afspraken zijn gemaakt over het vervolgtraject. De werkgroep FWG stelt een concept-functiebeschrijving op om ook de andere taken van de huisartsen in dienst bij de huisarts (hidha) in kaart te brengen.

Even kennismaken?

Zoek je een specialist in de zorg en boekhouden? Bel ons op telefoonnummer 085 8000 443 of stuur ons een e-mail naar info@zofi.nl. Dan nemen we snel contact met je op.

Of maak direct een afspraak door hier te klikken

Wil je een vrijblijvend advies?

Dan kun je contact opnemen met onze zorgfinancial: