zorg-Zzp'er-Wkkgz-proof-werken

Eisen voor zorg ZZp’er Wkkgz proof werken

Als zorg Zzp'er Wkkgz proof werken?

Hieronder zijn de eisen voor jou kort samengevat.

✅  De cliënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan  maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan).

✅  Medische missers en fouten moeten verplicht aan de cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.

✅  Zorgaanbieders zijn verplicht de referenties te checken van de nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen.

✅  Zorgverleners hebben een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.

✅  Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

✅  Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.

✅  Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.

✅  Een onafhankelijke geschilleninstantie doet een bindende uitspraak over de klacht en kent eventueel een schadevergoeding toe.

 

Wil je weten nog meer tips of hulp bij je administratie?

Contact ons direct via support@zofi.nl of 085-8000443.

Op de hoogte blijven
Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over het verwerken van jouw persoonsgegevens.